ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Covid-19 Ενημέρωση (10/06/2023)

Για την είσοδο στην Ινδονησία, δεν απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή Covid-19 test.

Για όλους τους συμμετέχοντες στις εκδρομές/πακέτα εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου
που έχει εκδοθεί μετά το 2006 στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και όχι νομαρχίες. Πρέπει να έχουν εξάμηνη ισχύ απο την
ημερομηνία ταξιδίου.