ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

BOUTROS TOURS

TOUR ΟPERATOR

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  BOUTROS   TOURS ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

 

Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναγραφόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής και  ακυρωτικών  στις οργανωμένες εκδρομές του Boutros tours, οι οποίοι συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314.

Με το παρόν  δελτίο  εγγραφής σας  σε οργανωμένη εκδρομή  του Boutros tours σημαίνει και την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής και  ακυρωτικών .

 

 • ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το  Boutros  Tours ενεργεί ως  μεσολαβητής  μεταξύ  των ταξιδιωτών / πελατών   και των  διαφόρων  φορέων  παροχής  υπηρεσιών . Για την διοργάνωση των ταξιδιών του, το BOUTROS  TOURS χρησιμοποιεί πλοία, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και  άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. To γραφείο δεν έχει δικά του πλοία, αεροπλάνα ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδιών για να θεωρείται υπεύθυνο για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός, για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του yι’ αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Το BOUTROS  TOURS δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται Ο μεσολαβητικός ρόλος του και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες  των πελατών του. Δεν είναι ωστόσο ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσματικά όπως:

– Αλλαγές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων  δρομολογίων κάθε μορφής.

– Aρνηση Check in από τις  αεροπορικές  εταιρίες

* είτε προέρχονται από υπαιτιότητα  του ταξιδιώτη ( αργοπορία )

* είτε  από υπαιτιότητα της εκάστοτε  αεροπορικής ( ανακοίνωση ωραρίου για το κλείσιμο της εκάστοτε πτήσης)

– Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, υψόμετρο, επιδημίες τροφικές  δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας .

– Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από  απρόβλεπτες καταστάσεις όπως: δυσμενείς καιρικές συνθήκες απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, πυρκαγιές σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη η κατάσταση ανώτερης βίας .

– Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων χρημάτων η ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η  τρομοκρατική  ενέργεια  ανήκει  στα  περιστατικά  έκτακτης  ανάγκης  για  αυτούς  που  ταξιδεύουν  στη  χώρα  που  επλήγη  τρομοκρατικά και  μόνο και για  τα  δύο  πρώτα  εικοσιτετράωρα  και μόνο. Όσοι ταξιδεύουν  μετά την διέλευση των   48  ωρών,  σε  περίπτωση  ακύρωσης  του  ταξιδιού  τους ισχύουν  ακυρωτικά σύμφωνα  με  τους  όρους   συμμετοχής εκτός  εάν  έχει  εκδοθεί  ταξιδιωτική οδηγία από  τις Ελληνικές  αρχές και μόνο.

2) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όταν  εσείς  ή  ο  ταξιδιωτικός  σας  πράκτορας επιθυμείτε  να  δηλώσετε  την  συμμετοχή  σας  σε  ένα  από τα  ταξίδια  του  BOUTROS  TOURS θα  πρέπει  να  συμπληρώσετε  το  δελτίο  κράτησης ,  να  το  υπογράψετε  και  να  καταβάλετε  το  35%  εκτός εορτών    που καταβάλετε ο 45 – 50%   της  αξίας  της  εκδρομής. Με  την  υπογραφή  σας  στο  έντυπο  επιβεβαιώνετε  ότι  διαβάσατε και  συμφωνήσατε  με  τους  Γενικούς  όρους  συμμετοχής  του BOUTROS  TOURS.  Η  σύμβαση  αυτή  διέπεται  από  τους  Ελληνικούς  νόμους  και  διατάξεις  και  αρμόδια  είναι τα  Ελληνικά  δικαστήρια  της  Αθήνας  και μόνο. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο τα όσα αναφέρονται στα “περιλαμβανόμενα” της κάθε εκδρομής. Στην διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης των εκδρομών. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο δεν υποχρεώνει το γραφείο να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά όχι αργότερα από 12 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.

Oλα τα οργανωμένα ταξίδια έχουν υπολογιστεί με ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή τα 15 άτομα .

Το BOUTROS  TOURS διατηρεί το δικαίωμα  να προσαυξήσει την τιμή του αν η συμμετοχή  είναι κάτω των 15 ατόμων.

Παρακαλούμε να ενημερώνεσθε για την επιβάρυνση από τους  συνεργάτες μας

 

3) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι  η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στον συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο γραφείο να αρνηθεί οποιασδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια ταυ γραφείου είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κ.α.) καθώς και την γνησιότητα των δηλώσεων τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Ο πελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την επιστροφή της εκδρομής για τυχόν παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το γραφείο διατηρεί τα δικαίωμα να μην απαντήσει.

4) ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής  επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της εκδρομής καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής  των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων.

5) ΠΟΥΛΜΑΝ

Το  μέγεθος  των λεωφορείων  ( αριθμός  θέσεων,  μικρό, μεσαίο, μεγάλο)  είναι  αυστηρά και  αντιστοίχως ανάλογο  του  αριθμού  συμμετεχόντων  στην  εκδρομή. Οι Θέσεις στα λεωφορεία αλλάζουν καθημερινά ή  και  δύο  φορές  την  ημέρα  όταν  οι  αποστάσεις  είναι μεγάλες,  από όλους ανεξαιρέτως τους εκδρομείς. To κάπνισμα εντός του πούλμαν  απαγορεύεται.  Η φράση “μέσω της πόλης” …υποδηλώνει την  ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου του προγράμματος και όχι την διέλευση και περιήγηση της αναγραφόμενης πόλης. Η φράση “θα δούμε” πολλές φορές υποδηλώνει την από του πούλμαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε μνημείου – κτιρίου.

6) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το γραφείο καταλύματα  έχουν  την νόμιμη και εν ισχύει άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να παραταθεί τo ταξίδι για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, αναβολή δρομολογίων, απεργία κ.λ.π.) οι εκδρομείς υποχρεούνται να πληρώσουν για τις παραπάνω ημέρες ή για την διαφορά τιμής που θα προκύψει από  την αλλαγή πλοίου ή αεροπλάνου. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται στις  14.00 και παραδίδονται στις 12.00 τo μεσημέρι, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρηση των εκδρομέων. Τα  δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων, έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον πρόσθετη κλίνη. Τα μονόκλινα είναι πάντα λίγα και διατίθενται με την σειρά εγγραφής των ενδιαφερομένων. Είναι δυνατόν να μοιραστεί κάποιος ένα δίκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρξει και άλλος εκδρομέας με την αυτή επιθυμία. Διαφορετικά n χρήση μονόκλινου δωματίου είναι υποχρεωτική και n επιπλέον δαπάνη (διαφορά  μονόκλινου) βαρύνει τον εκδρομέα. Σε περιόδους εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις δύναται οι διανυκτερεύσεις να γίνουν στις γύρω ευρείες περιοχές αυτών.

7) ΓΕΥΜΑΤΑ

Οι εκδρομές περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στα “περιλαμβανόμενα” προγεύματα και γεύματα. To γραφείο προσπαθεί κατά την διάρκεια των εκδρομών να περιλαμβάνει σε αυτές την καλύτερη δυνατή διατροφή των εκδρομέων, αλλά δεν είναι δυνατόν να φέρει ευθύνη για την τυχόν ποσοτική ή ποιοτική ανεπάρκεια των γευμάτων γιατί καθορίζεται αποκλειστικά από τα ξενοδοχεία.

8) ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ / EΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ

Το  BOUTROS  TOURS  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αλλάξει  έστω  και την  τελευταία στιγμή  την  σειρά  των  ξεναγήσεων  αν συνθήκες  το  απαιτήσουν ,  αλλά  χωρίς  να  παραλειφθεί  τίποτα  από  το  πρόγραμμα  που  έχουν  στα  χέρια τους  οι  ταξιδιώτες.

9) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Tα οργανωμένα ομαδικά ταξίδια προϋποθέτουν αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στους ταξιδιώτες. Tο γραφείο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρμονική εξέλιξη των  εκδρομών του, συνιστά σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στις συνθήκες των ομαδικών ταξιδιών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προσαρμογής τους ώστε να μη  θέτουν σε δοκιμασία την προσωπική διάθεση των άλλων  εκδρομέων. Σε αντίθετη  περίπτωση  το BOUTROS  TOURS  διατηρεί  το  δικαίωμα  προκειμένου  να  προστατεύσει  την  ομαλή  διεξαγωγή  της  εκδρομής  και  προκειμένου να  προστατεύσει  την  ψυχική  διάθεση  των  υπόλοιπων  εκδρομέων, να  θέσει  τον μη  συνεργάσιμο   εκδρομέα   εκτός  εκδρομής  και να  μην  του  επιστρέψει  τα  χρήματα.

10) ΥΓΕΙΑ

Εάν  αντιμετωπίζετε  προβλήματα  υγείας  πρέπει  να  έχετε  τη σύμφωνη  άδεια  του ιατρού  σας για να  ταξιδέψετε  και  να  ενημερώσετε  το  Βοutros Tours  σχετικά.  Εάν  έχετε  κάποια αναπηρία ,  φροντίστε  να  μας το  γνωστοποιήσετε γραπτώς κατά την εγγραφή  σας .  Θα  καταβάλλουμε  κάθε προσπάθεια  να  ικανοποιήσουμε την  περίπτωσή  σας  ,  δεν  μπορεί όμως σε  καμμιά  περίπτωση  το  Boutros  Tours  να  θεωρηθεί  υπεύθυνο  για οποιαδήποτε  παράπονα  μπορεί  να  έχετε  λόγω  της  κατάστασης της υγείας σας.   Το  Boutros Tours  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα  ή  άλλο περιστατικό  κατά  την  διάρκεια  του ταξιδιού. Σε  περίπτωση  επέλευσης  τέτοιου συμβάντος  το  Boutros Tours θα  συνδράμει  και  θα συμπαρασταθεί στον παθόντα  στα  μέτρα  του δυνατού, δεν  έχει  όμως καμία  υποχρέωση  κάλυψης  κανενός  σχετικού εξόδου  (  π.χ.  νοσοκομείο, αμοιβή  ιατρών, ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη, μετάβαση  οικείων, περαιτέρω  διαμονή κ.λ.π.) . Επειδή  δε  η  εκδρομή των  υπολοίπων  ταξιδιωτών θα πρέπει να  συνεχιστεί  κανονικά ,  οι  υπεύθυνοι  της  εταιρείας  στην  περιοχή  (αρχηγοί, συνοδοί, αντιπρόσωποι κ.λ.π. ) δεν  δύνανται  να παραμένουν  πέραν των  εύλογων  ορίων –  όπως  αυτά επιβάλλονται και καθορίζονται από  την  αναγκαιότητα  της ομαλής  συνέχισης  του προγράμματος  , των  υπολοίπων  μελών  της ομάδας  –  μαζί  με  τον παθόντα  κατά  την  περίθαλψη  ,  νοσηλεία  αυτού  κ.λ.π.

Το  Boutros  Tours  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διακόψει  το ταξίδι  ενός  ταξιδιώτη  και  αν  τον  επιστρέψεις την  Ελλάδα  εάν κατά  την  κρίση  του κινδυνεύει η  υγεία του  ή  η  ζωή του  ή  η  ψυχική  κατάσταση  των  υπολοίπων  εκδρομέων.

 

11)ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Για να  δηλώσετε  την  συμμετοχή  σας  σε  ένα  από τα  ταξίδια  του  BOUTROS  TOURS θα  πρέπει  να  συμπληρώσετε  το  δελτίο  κράτησης ,  να  το  υπογράψετε  και  να  προκαταβάλετε  το  35%  της αξίας της εκδρομής   εκτός υπερατλαντικών  που προκαταβάλετε  το  50%   της  αξίας  της  εκδρομής.

 

12) ΑΚΥΡΩΣΗ

Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών τo γραφείο προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερική ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι με την σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη τη προκαταβολή ή να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 20 τελευταίες ημέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Εξάλλου ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτηση του σε άλλο πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους, για το οργανωμένο ταξίδι αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. Ο πελάτης που εκχωρεί και ο πελάτης που αποδέχεται την συμμετοχή του στην  εκδρομή ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του BOUTROS  TOURS για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και για  πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής 100,00 € το  άτομο.  Το  τέλος  100,00 € , είναι  πέρα  από τυχόν άλλα, που  θα  έχουν  προβλέψει  οι  διάφοροι  προμηθευτές  για  την  συγκεκριμένη  περίπτωση. To γραφείο δικαιούται  σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ώρα της αναχώρησης να ζητήσει την εξόφληση με κάθε νόμιμο μέσο.

 

Η  Ακύρωση  ενός ταξιδιού  γίνεται μόνο  εγγράφως  και  υπογράφεται  απ’ αυτόν  που  έκανε την  αρχική κράτηση. Η ακύρωση  ισχύει  από  την  ημέρα  που  θα  την  λάβουμε  γραπτώς  και μόνο.  Από  την στιγμή  που  παραλάβουμε  γραπτώς  την  ακύρωση υπολογίζονται τα  ανάλογα  ακυρωτικά ( ως κατωτερω αναφέρονται )  και εάν υπάρχουν χρήματα προς επιστροφή  αυτή πραγματοποιείται  σε τραπεζικό λογαριασμό του  ταξιδιώτη και όχι  μετρητά  σε  20 εργάσιμες ημέρες από την γραπτή παραλαβή  της ακύρωσης.

Οι όροι ακυρωτικών  αναγράφονται και στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.boutrostours.gr

 

ΑΚΥΡΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ακυρώσεις ισχύουν από την ημέρα που λαμβάνονται επισήμως γραπτώς, ( δεν ισχύουν τηλεφωνικές ακυρώσεις  )

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Ακύρωση 40 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   επιστροφή  της  προκαταβολής  πλην   100  €  ανά άτομο για λειτουργικά  έξοδα.

Εάν  έχουν εκδοθεί τα  αεροπορικά εισιτήρια , η αξία των αεροπορικών εισιτηρίων  δεν επιστρέφεται

 • Ακύρωση από  39-30  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ   ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   ακυρωτικά  το  35%  της  αξίας  της  εκδρομής εκτός  ειδικών  προορισμών  που  επιβάλλεται  ειδική  ρήτρα  ακυρωτικών
 • Ακύρωση από 29-15  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ      ακυρωτικά  το  50%  της  αξίας  της  εκδρομής εκτός  ειδικών  προορισμών  που  επιβάλλεται  ειδική  ρήτρα  ακυρωτικών
 • Ακύρωση από 14- 01 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   ακυρωτικά το  σύνολο της  αξίας  της  εκδρομής
 • Για τις εκδρομές μεγάλων σε διάρκεια ταξιδιών και μακρινών ταξιδιών τα ακυρωτικά  έχουν  ως  ακολούθως
 • Ακύρωση ταξιδού 90 – 60 ημέρες  10% της αξίας της εκδρομής.

Σε περίπτωση έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων τότε η αξία  τους παρακρατείται εάν  είναι  ειδικός ο ναύλος  Non  refundabgle.

 • 60-28 ημέρες ακυρωτικά το 20%  της αξίας της εκδρομής
 • 27-8 ημέρες ακυρωτικά  το 50% της αξίας της  εκδρομής
 • 7-0 ημέρες 100%  της αξίας  της  εκδρομής
 • Για τα  μέσα  ναύλωσης  τσάρτερ  αεροσκαφών,  κρουαζιέρων, εκθέσεων, συνεδρίων και  παρεμφερείς  διεθνείς  εκδηλώσεις  τα  ακυρωτικά  φθάνουν  μέχρι  το  100%  της  αξίας  τους  ανεξαρτήτως  της ημέρας  γνωστοποίησης της  ακύρωσης .
 • Nonshow ακυρωτικά το σύνολο της αξίας της εκδρομής
 • Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τα εισιτήρια η αξία  του εισιτηρίου δεν μπορεί να επιστραφεί  ( non  refundable )  Σε  εορταστικές περιόδους  Πάσχα , Χριστουγέννων ,  Πρωτοχρονιάς   και  Εθνικών  αργιών η  αξία  του αεροπορικού  εισιτηρίου  παρακρατείται στο ακέραιο και δεν  επιστέφεται ανεξαρτήτως  ημερομηνίας ακύρωσης
 • Στις περιόδους αιχμής, εορτών και αργιών ( Χριστούγεννα , Πρωτοχρονιά , Φώτα από 18/12 – 5/1 ) 25η Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, Πάσχα, 28ης Οκτωβρίου και περίοδος από 8/8 – 31/8 ), η προκαταβολή για την ακύρωση 65 ημέρες πριν από την αναχώρηση παρακρατείται. Για τα ταξίδια, που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικών πτήσεων σε χώρες εξωτερικού, παρακρατείται όλο το ποσό της προκαταβολής, σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού έως και 65 ημέρες πριν από την αναχώρηση.
 • Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα.

 

13) ΑΛΛΑΓΗ H ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές είναι 15 άτομα , εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.  Σε κάθε αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει η σχετική ειδική αναγραφή

Το BOUTROS  TOURS διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του ή να προσαυξήσει την τιμή του έαν η συμμετοχή  είναι κάτω των 15 ατόμων.

Το BOUTROS  TOURS οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για την ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 7  ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στη επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου το γραφείο δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το γραφείο δεν δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές, είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτηση τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση.

Δεν  στοιχειοθετείται  ακύρωση  συμμετοχής  χωρίς  ακυρωτικά  για  αλλαγές ώρας   πτήσεων  από  πρωί  σε  βράδυ  ή  το  αντίστροφο  ούτε  η  αντικατάσταση  των ξενοδοχείων με  άλλα  της  ίδιας  ή  ανώτερης  κατηγορίας. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν.

Ζητάτε πάντα τα εποχιακά ένθετα προγράμματα για να έχετε πλήρη εικόνα της εκάστοτε εκδρομής και πως αυτή πραγματοποιείται ανά εποχή. Μην βασίζεστε στα προγράμματα της μπροσούρας και της ιστοσελίδας γιατί αυτά είναι ενδεικτικά. Όπως καταλαβαίνετε ούτε η μπροσούρα είναι δυνατόν να εκδίδεται  συνέχεια, ούτε οι αλλαγές στην ιστοσελίδα μπορούν να γίνονται συνεχώς.

 

Για τις αναχωρήσεις Πάσχα , Χριστουγέννων ,  Πρωτοχρονιάς   και  Εθνικών  αργιών να ζητάτε πάντα το  ειδικό πρόγραμμα  από τους συνεργάτες του BOUTROS TOURS , τρεις ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής σας και να μην βασίζεστε στο ενδεικτικό πρόγραμμα  της μπροσούρας ή της ιστοσελίδας ,    διότι  ενδέχεται να υπάρχει  αλλαγή  προγράμματος.

 

14) ΤΙΜΕΣ

– Οι τιμές είναι υπολογισμένες για συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής, η εκδρομή δεν ακυρώνεται και το

γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να προσαυξήσει το κόστος της εκδρομής, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Εάν ο πελάτης ακυρώσει την συμμετοχή του  λόγω  επιβάρυνσης  μικρής  συμμετοχής  τότε η ακύρωσή του  εμπίπτει στους όρους των ακυρωτικών

– Eλληνόφωνες  ξεναγήσεις  για γκρουπς 15  ατόμων και άνω ( εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής η εκδρομή δεν  ακυρώνεται , πραγματοποιείται  με τοπικούς Αγγλόφωνους ξεναγούς.

-Οι τιμές έχουν υπολογιστεί σε ειδικούς οικονομικούς αεροπορικούς ναύλους περιορισμένου αριθμού και προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση τουλάχιστον 35 ημερών. Σε περίπτωση εξαντλήσεως οι διαφορές των ναύλων που προκύπτουν καλύπτονται από τους ταξιδιώτες. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ενημερώνεστε με την κράτηση σας, από τους ταξιδιωτικούς μας συμβούλους για τυχόν επιβαρύνσεις.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον ένθετο τιμοκατάλογο υπολογίσθηκαν βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους ακτοπλοϊκούς / αεροπορικούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Τα έξοδα συμμετοχής οποιουδήποτε  ταξιδιού μπορεί να αυξηθούν απροειδοποίητα για τις ακόλουθες  πιθανές αιτίες:

– Αύξηση των υπολογισθέντων κατά την κοστολόγηση ναύλων.

– Αύξηση  φόρων  αεροδρομίων  και  τελών  καυσίμων

– Αδυναμία συγκεντρώσεως του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων κατά δρομολόγιο ή μετάταξη σε ακριβότερο ναύλο.

– Αισθητή αύξηση της τιμής συναλλαγματικών μονάδων σε σχέση με τις ληφθείσες, κατά την κοστολόγηση της τιμής της εκδρομής. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 20 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής. Οι οργανωμένες εκδρομές συμπεριλαμβάνουν τα απαιτούμενα έξοδα για τέλη παραμονής, λιμενικά τέλη, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής. Για τις τιμές της κάθε εκδρομής δείτε τον ένθετο τιμοκατάλογο.

 

15) ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Κάθε εκδρομέας δικαιούται τη μεταφορά μιας βαλίτσας μέχρι 20 κιλά εάν ο αεροπορικός ναύλος  επιτρ’πει βαλίτσα  χωρίς  επιπλέον χρέωση.  Το γραφείο καμιά ευθύνη δεν έχει σε περίπτωση που χαθεί ή χαλάσει μια βαλίτσα ή κ εάν αυτή καταστραφεί. Αξίωση αποζημίωσης δεν γίνεται δεκτή .

 

16) Φ.Π.Α.

Βάσει του ισχύοντος νόμου, το γραφείο είναι υποχρεωμένο να προσθέσει 24% στις παρεχόμενες υπηρεσίες, που περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου.

 

17) ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Για όλους τους συμμετέχοντες στις εκδρομές/πακέτα εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου που έχουν εκδοθεί μετά το 2018 στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και όχι νομαρχίες.   Η  εγκυρότητα  των  διαβατηρίων  είναι  αποκλειστική ευθύνη  του  ταξιδιώτη.  Το  BOUTROS  TOURS  δεν  ελέγχει  τα διαβατήρια και  ουδεμία ευθύνη  φέρει για την εγκυρότητα  των διαβατηρίων.

 

18)  Όλοι οι ανωτέρω  όροι  ακυρωτικών δεν ισχύουν  σε περιπτώσεις πολεμικών  συρράξεων όπου συνάπτονται  ειδικές συμφωνίες , με ειδικούς όρους  από τις αεροπορικές εταιρίες και τους κατά τόπους Οργανισμούς τουρισμού  ανά  γεγονός . Σε  αυτήν την περίπτωση  οι  εκδρομές που είναι  δρομολογημένες  σε  συνορεύοντα ή γειτονικά  κράτη δεν ακυρώνονται παρά μόνο στην περίπτωση και μόνο έκδοσης Ελληνικής ταξιδιωτικής οδηγίας για την χώρα  πραγματοποίησης  του ταξιδιού/επίσκεψης .  Σε άλλη περίπτωση  υπόκεινται  σε  ακυρωτικά  ως αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με την ημερομηνία ακύρωσης ( γραπτής ακύρωσης ).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι  κάτοχοι  άλλων  διαβατηρίων  εκτός  των  Ελληνικών  υποχρεούνται  να  επικοινωνούν  με  τις  πρεσβείες  των  χωρών  που  πρόκειται  να  ταξιδέψουν  για  τα  απαραίτητα ταξιδιωτικά τους Έγγραφα όπως  έκδοση  Βίζας,  κ.λ.π. Το  BOUTROS  TOURS  ουδεμία  ευθύνη  φέρει.

 

BOUTROS  TOURS  –   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΔΕΙΑΣ  &  Π.Α. / Τ.Γ 0058  –  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΗΜΑΤΟΣ  13

 

*  Το  τελικό  αναλυτικό πρόγραμμα  με  την    σειρά των  εκδρομών όπως τελικά  θα  πραγματοποιηθούν  ημέρα με την  ημέρα, εκδίδεται  και το παραλαμβάνετε  5 ημέρες πριν την αναχώρηση  μαζί  με  το  ενημερωτικό  της  εκδρομής .

*  Αρχηγός / συνοδός από  την  Ελλάδα  και εφόσον αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα  διατίθεται  όταν το  γκρουπ  είναι   άνω των 20 ατόμων   και  μόνο  εάν  δεν  υπάρχει  τοπικός  Ελληνόφωνος   μεταφραστής  ή  ξεναγός που συνοδεύει τα γκρουπ .

Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής η εκδρομή δεν ακυρώνεται , πραγματοποιείται κανονικά με τοπικούς Αγγλόφωνους ξεναγούς.

* Στην Ιορδανία  εάν το γκρουπ είναι μικρότερο των 5 ατόμων οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται με Αγγλόφωνους τοπικούς ξεναγούς στην Πέτρα και Γέρασα και με Αγγλόφωνο οδηγό  στο υπόλοιπο ταξίδι

*  Ενημερώθηκα  ότι  η  σειρά  των  ξεναγήσεων  όπως  αναγράφεται  στο  πρόγραμμα  δεν  είναι  δεσμευτική . To  Boutros tours  έχει  δικαίωμα  να  αλλάξει   την   ροή  του  προγράμματος  χωρίς  όμως ο  ταξιδιώτης  να  χάσει  καμιά  από  τις  αναγραφόμενες    ξεναγήσεις/επισκέψεις.

*  Τρίκλινα  δωμάτια στα  ξενοδοχεία από κατασκευής  δεν  υπάρχουν.  Δημιουργούνται  κατόπιν  ζήτησης με  την  προσθήκη  extra κρεβατιού και δεν  τα  συνιστούμε .  Κυρίως στις κρουαζιέρες  ο  χώρος  περιορίζεται  αρκετά και  καλό  είναι να  αποφεύγεται η χρήση  τους.

* Ζητάτε πάντα τα εποχιακά ένθετα προγράμματα για να έχετε πλήρη εικόνα της εκάστοτε εκδρομής και πως αυτή πραγματοποιείται ανά εποχή . Μην βασίζεστε μόνο στα προγράμματα  της ιστοσελίδας γιατί αυτά είναι ενδεικτικά .

 

Εάν το δελτίο εγγραφής δεν επιστραφεί υπογεγραμμένο από  τον πελάτη μαζί με φωτοτυπίες των διαβατηρίων, ή ταυτοτήτων εντός

24 ωρών από την υπογραφή του παρόντος   η εταιρία μας  BOUTROS  TOURS   δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα   που  θα  δημιουργηθούν με  την  λανθασμένη  γραφή των  ονομάτων  όπως αναγράφονται στα  διαβατήρια.

 

Μετά την επιβεβαίωση και στην περίπτωση ακυρώσεως της κράτησης θα έχετε ακυρωτικά βάση των γενικών μας όρων.

 

Ο συνεργάτης του BOUTROS TOURS ζητάει τα διαβατήρια των ταξιδιωτών για τον έλεγχο των όνομα- των ΚΑΙ ΜΟΝΟ . Τα λοιπά στοιχεία των διαβατηρίων όπως πχ εγκυρότητα κλπ. δεν ελέγχονται από τους συνεργάτες μας και ουδεμία ευθύνη φέρει το  BOUTROS TOURS για τυχόν επιπλοκές που θα δημιουργηθούν λόγω μη εγκυρότητας . Επιπλέον οι κάτοχοι μη Ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνονται οι ίδιοι για θέματα βίζας . Το BOUTROS TOURS ουδεμία ευθύνη φέρει  και σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεως του ταξιδιού τους ισχύουν κανονικά οι όροι περί ακυρωτικών .